Programme 2023 / Program 2023

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Xe édition du Festival EuropaNova, qui aura lieu du 22 au 26 septembre à Bruxelles et à Incourt (Brabant Wallon). Comme chaque fin de septembre, depuis les dix dernières années, nous vous proposons, dans un cadre convivial, des rencontres inoubliables avec des artistes de la parole, du son et des couleurs, pour célébrer ensemble la Journée européenne des langues (le 26 septembre), à l’intersection des cultures européennes.

Avem plăcerea să vă invităm la cea de-a zecea ediție a Festivalului EuropaNova, care se va desfășura în perioada 22-26 septembrie la Bruxelles și Incourt (Brabant Wallon). Vă propunem – ca la fiecare sfârșit de septembrie de zece ani încoace – să ne întâlnim, într-un cadru convivial, cu artiști ai cuvântului, ai sunetului și ai culorilor, pentru a celebra într-un mod inedit Ziua europeană a limbilor (26 septembrie), la intersecția culturilor europene.

18h00 : Vendredi, le 22 septembre / Vineri, 22 septembrie

Inauguration de la Xe édition du Festival / Inaugurarea celei de-a X-a ediții a Festivalului

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles. Cocktail. Entrée libre / Intrare liberă

 • Ouverture du festival : MIRELA NIȚĂ SANDU, présidente d’EuropaNova / Deschiderea festivalului: MIRELA NIȚĂ SANDU, președintă EuropaNova
 • Le vernissage de l’exposition « Όλα καλά ». Artiste : VIRGINIA GEORGESCU / Vernisajul expoziției de pictură Όλα καλά. Artistă: VIRGINIA GEORGESCU
 • Mini-concert de musique classique : ANZHELA HOVHANNISYAN (violon) et IOANA MIHAI (piano) / Mini-concert de muzică clasică: ANZHELA HOVHANNISYAN (vioară) și IOANA MIHAI (pian)

17h, 18:30h : Samedi, le 23 septembre / Sâmbătă, 23 septembrie

Littérature et histoire / Literatură și istorie

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles. Cocktail. Entrée libre / Intrare liberă. Séance d’autographes/ Sesiune de autografe

17h00 Rencontre avec l’écrivaine SIMONA ANTONESCU / Întâlnire cu scriitoarea SIMONA ANTONESCU

18h30 Rencontre avec l’écrivaine TATIANA NICULESCU / Întâlnire cu scriitoarea TATIANA NICULESCU

Modérateurs / Moderatori: MIRELA NIȚĂ SANDU, ANDREI-PAUL CORESCU

17h00 : Dimanche, le 24 septembre / Duminică, 24 septembrie

Alchimie des traditions / Alchimia tradițiilor

Schola Nova, Chaussée de Namur, 101, Incourt. Cocktail. Entrée libre / Intrare liberă

 • Exposition de blouses traditionnelles roumaines réalisées au sein de la Veillée / Șezătoarea « DOR CĂLĂTOR » Belgique
 • Exposition d’objets réalisés par les artisans de l’Ecole Populaire d’Arts “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, coordinateur : Alexandru Ciprian Bratu
 • Atelier de peinture sur des cuillers en bois avec l’artisan Alina Georgiana Coconu de l’Ecole Populaire des Arts “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
 • Mini-concert : Maria Tănase, réinterprétée par IOANA MIHAI (piano et voix)
 • Une incursion dans l’histoire des Veillées par ELZA ILINA
 • Un défilé de costumes populaires traditionnels roumains de la collection ELENA RENȚEA
 • Avec la participation des joueurs de flûte de pan RALUCA PĂTULEANU NEGURĂ et ŞTEFAN NEGURĂ
 • Encas gastronomique roumain
 • Expoziție de ii cusute Șezătoarea DOR CĂLĂTOR Belgia
 • Expoziție de obiecte realizate de meșteri populari de la Școala Populară de Arte “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, coordonator: Alexandru Ciprian Bratu
 • Atelier de pictură pe linguri de lemn cu meșterul popular Alina Georgiana Coconu, de la Școala Populară de Arte “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
 • Mini-concert: Maria Tănase, reinterpetare de IOANA MIHAI
 • O incursiune prin istoria șezătorilor de ELZA ILINA
 • O paradă de costume populare din colecția ELENA RENȚEA
 • Cu participarea naiștilor RALUCA PĂTULEANU NEGURĂ și ȘTEFAN NEGURĂ
 • Bunătăți din gastronomia românească

Modérateurs / Moderatori: MIRELA NIȚĂ SANDU, OCTAVIAN BLAGA

18h00 : Lundi, le 25 septembre / Luni, 25 septembrie

États, émotions & visions / Stări, emoții & viziuni

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles. Cocktail. Entrée libre / Intrare liberă

 • Rencontre avec les poètes RADMILA POPOVICI etCLAUDIU KOMARTIN / Întâlnire cu poeții RADMILA POPOVICI și CLAUDIU KOMARTIN

Modérateurs / Moderatori: OCTAVIAN BLAGA, ANDREI-PAUL CORESCU

18h00 : Mardi, le 26 septembre / Marți, 26 septembrie –

Entre silence et parole / Între tăcere și cuvânt

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles. Cocktail. Entrée libre / Intrare liberă

 • À propos de la littérature roumaine contemporaine / Despre literatura română contemporană.
 • Le club de lecture ICI ET MAINTENANT / Clubul de lectură AICI ȘI ACUM
 • Autour de la poésie : OCTAVIAN BLAGA et ANDREI-PAUL CORESCU

Modératrice / Moderator: MIRELA NIȚĂ SANDU

PRÉLUDE / PRELUDIU

17h00 : Samedi, le 16 septembre / Sâmbătă, 16 septembrie

Trois dans un bateau (hors maison d’édition) / Trei într-o barcă (fără a mai socoti și editura)

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles. Cocktail. Entrée libre / Intrare liberă

 • Avant-première au Festival avec l’écrivain BOGDAN HRIB et l’essayiste LUCIAN TION / Avanpremieră la Festival cu scriitorul BOGDAN HRIB și eseistul LUCIAN ȚION
 • Avec la présentation de l’offre de livres de la Maison d’édition TRITONIC / Cu prezentarea ofertei de carte a Editurii TRITONIC

« Rameur » : / Vâslește: OCTAVIAN BLAGA

19h00 : Samedi, le 16 septembre / Sâmbătă, 16 septembrie

Le Conseil de la communauté / Sfatul comunității

 • Rencontre informelle avec les membres de la communauté / Întâlnire informală cu membrii comunității
 • Discussions sur des sujets d’intérêt commun / Discuții pe subiecte de interes comun
 • Un projet initié par CORNEL RADU-LOGHIN et l’Organisation ECRU / Un proiect inițiat de CORNEL RADU-LOGHIN și Organizația ECRU

INTERLUDES / INTERLUDII

Du 22 au 26 septembre / Din 22 până în 26 septembrie

FotoDigiExpo : Ma Roumanie / FotoDigiExpo: România mea

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles ; Schola Nova, Chaussée de Namur, 101, Incourt

 • Avant les événements du Festival, pendant les pauses et pendant les cocktails, des images de l’artiste photographe OVI D. POP sélectionnées de son album-exposition « Ma Roumanie » défileront sur les moniteurs
 • Înaintea evenimentelor Festivalului, în pauze și în timpul cocktailurilor, pe monitoare vor rula imagini ale artistului fotograf OVI D. POP selectate din expoziția-album “România mea”

13h00 : Samedi, le 23 septembre / Sâmbătă, 23 septembrie

Liberté et modèles / Libertate și modele

EuropaNova, Clos du Parnasse 11E, Bruxelles

 • Bande dessinée et histoire / Bandă desenată și istorie

Dessinateur / Desenator : IONUȚ GRĂJDEANU ; Historien / Istoric : COSMIN BUDEANCA

13h00 : Dimanche, le 24 septembre / Duminică, 24 septembrie

Les Roumains travaillent ensemble / Românii lucrează împreună

Activités éducatives de l’Ecole roumaine « EuropaNova » lors du Salon des Services et des Produits Roumains à Bruxelles, IIIe édition / Activități educative ale Școlii românești “EuropaNova” în cadrul Târgului de servicii și produse românești la Bruxelles, ediția a treia

 • Moment festif « Chant et poésie » réalisé par les enfants de l’Ecole roumaine « EuropaNova » sous le mentorat des institutrices Veronica Petrenco, Daiana Galan et Hermina Tomuș-Mara
 • « Sourire, jeu et couleur sur les visages des enfants » avec l’artiste plastique Andreea Ciotec, membre EuropaNova
 • Peinture sur des cuillers en bois avec l’artisan Alina Georgiana Coconu, de l’Ecole Populaire d’Arts “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, sous la coordination d’ Alexandru-Ciprian Bratu
 • Moment festiv “Cântec și poezie” realizat de copiii Școlii românești “EuropaNova” sub îndrumarea învățătoarelor Veronica Petrenco, Daiana Galan și Hermina Tomuș-Mara
 • “Zâmbet, joc și culoare pe fețele copiilor” cu artistul plastic Andreea Ciotec, membru EuropaNova
 • Pictură pe linguri de lemn cu meșterul popular Alina Georgiana Coconu, de la Școala Populară de Arte “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, sub coordonarea lui Alexandru-Ciprian Bratu

Coordinateurs / Coordonatori: MIRELA NIȚĂ SANDU, CORNEL RADU-LOGHIN

POSTLUDE / POSTLUDIU

Samedi, le 30 septembre / Sâmbătă, 30 septembrie

En retrouvant « LE MESSAGE RETROUVÉ » / Regăsirea “Mesajului regăsit”

Montage vidéo. Distribution en ligne / Montaj video. Distribuire online

 • 70 ans de postérité : LOUIS CATTIAUX / 70 de ani de posteritate: LOUIS CATTIAUX

Exégètes et traducteurs discuteront du chef-d’œuvre : « Le Message Retrouvé » / Exegeți și traducători în mai multe limbi discută despre capodopera “Mesajul regăsit”

Avec le soutien de / Cu susținerea :

Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Partenaires et sponsors / Parteneri și sponsori

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *